Modulskikttank FW och färskvattenmodul FWM

Tankvolym 850–1 500 liter

Med skikttanken FW och den nya färskvattenmodulen FWM erbjuder Fröling en kompakt helhetslösning för pannrummet. Skikttanken finns i storlekarna 1 000 och 1 400 och finns antingen med eller utan solvärmeslingor. Tack vare att Frölings skikttankar kan kombineras med färskvattenmodulen går det att hitta optimala lösningar för så gott som alla användningsområden. Den högeffektiva solvärmeslingan säkerställer att hela tankvolymen laddas vid hög energitillgång från solvärmeanläggningen. Tack vare det specialkonstruerade temperaturledningsystemet TLS för optimal skiktning i tanken får man större uttagskapacitet genom de konstanta varmvattenzonerna. Vattnet som strömmar in bromsas av TLS och tack vare det lugnare flödet blandas det inte upp lika mycket. Det ger mer konstanta temperaturer i varmvattenzonerna. Därigenom krävs det mindre (primär) energi för att värma upp vattnet i tanken. Samtidigt krävs det inte lika stor tankvolym för varmvattenberedaren och inte heller lika stora solfångare.

Fördelar för dig:

  • Högre effektuttag tack vare det specialutvecklade temperaturledningssystemet TLS
  • Lägre primärenergibehov för ackumulatortankladdning tack vare TLS
  • Mindre beredarvolym och solfångaryta krävs
  • Kräver mindre plats Enkel montering
  • Mindre rördragning nödvändig tack vare helt integrerat rörsystem
  • Kan kombineras med Frölings ackumulatortanksystem för många användningsområden

Kommunicerande skikttankar

Frölings skikttankar är tillverkade med smarta mått och är därför lätta att frakta in i pannrummet. Om det är lågt i tak märks fördelarna med Fröling ännu tydligare.

I detta fall kan upp till fyra tankar med låg höjd och liten diameter kopplas samman till ”kommunicerande kärl”. Det här systemet har dessutom exakt temperaturskiktning i alla anslutna tankar. En ytterligare bonus är den enkla och snabba monteringen med bara 80 mm avstånd mellan tankarna. 

Som alternativ till att placera tankarna i rad finns även möjligheten att ställa skikttankarna i vinkel. I det här fallet använder har den centralt placerade skikttanken anslutningskopplingar som har flyttats 90 grader

Hämta broschyr

Tekniska data – Modulskikttank FW

Modell850100012501500
Tillåtet drifttryck värmevattensidan [bar]3
Tillåten drifttemp. värmevattensidan [°C]95
Tomvikt [kg]122132184206
Varmhållningsförlust S1 [W]113,3136,7142,1158,8
Varmhållningsförlust Qst enligt SS-EN 128971 [kWh/24h]2,723,283,413,81
Tankvolym1 [Liter]82693112411403
Rulla till toppen