Hygien-skikt­tank H3

Hygien-tappvattentank för solvärmesystem
Tankvolym 700–2 000 liter

Med hygien-tappvattentank för solvärmesystem H3 får du en varmvattenberedare, skikttank och tappvattentank för solvärmesystem i en och samma produkt. Två högeffektiva solvärmeslingor säkerställer en effektiv solvärmeanslutning.

I kombination med H3 kan solfångaranläggningen inte bara bidra till varmvattenberedningen, utan även användas till att assistera värmesystemet, vilket kan vara intressant. Detta gäller särskilt genom förvärmning av värmevattnet i den nedre delen av skikttanken. På så sätt utnyttjar du solvärmesystemet maximalt. H3 är optimalt lämpad för att kombineras med en ved-, olje- eller gaspanna. Unna dig lite mer och njut av ökad livskvalitet och hälsa!

Fördelar för dig:

  • Överskottsvärmen sparas
  • Exakt temperaturskiktning för högt energiutbyte och låga driftkostnader
  • Hygienisk varmvattenberedning med genomströmningsteknik
  • Bästa tänkbara isolering tack vare freonfri isolering runt om
  • Effektiv anslutning till solfångarsystem via två högeffektiva solfångarslingor
  • Optimerad temperaturskiktning och hög kapacitet
  • Kan kombineras med andra pellets-, flis-, ved-, olje- och gaspanna
  • Utökning med kommunicerande beredare om det är ont om plats

Kommunicerande skikttankar

Frölings skikttankar är tillverkade med smarta mått och är därför lätta att frakta in i pannrummet. Om det är lågt i tak märks fördelarna med Fröling ännu tydligare.

I detta fall kan upp till fyra tankar med låg höjd och liten diameter kopplas samman till ”kommunicerande kärl”. Det här systemet har dessutom exakt temperaturskiktning i alla anslutna tankar. En ytterligare bonus är den enkla och snabba monteringen med bara 80 mm avstånd mellan tankarna. 

Som alternativ till att placera tankarna i rad finns även möjligheten att ställa skikttankarna i vinkel. I det här fallet använder har den centralt placerade skikttanken anslutningskopplingar som har flyttats 90 grader

Hämta broschyr

Tekniska data – Hygien-skikt­tank H3

Modell7008501000
Tillåtet drifttryck värmevatten-/tappvattensidan [bar]3 / 6
Solvärmeslinga [bar]16
Tillåten drifttemp. värmevatten-/tappvattensidan [°C]95/95
Solvärmeslinga [°C]110
Värmeöverförande yta tappvattenslinga [m²]5,666,6
Solvärmeslinga uppe/nere [m²]1,6/2,42,2/3,02,2/3,0
Effekttal tappvattenslinga [NL]1,41,92,5
Värmeslingas effekt tappvattenslinga [kW]556075
Värmevattenkapacitet tappvattenslinga dT = 20K [m³/h]3,545,95
Flödeskapacitet tappvattenslinga [l/h]118012901520
Solfångaryta [m²]6 / 88 / 128 / 12
Tomvikt [kg]178223238
Vattenvolym tappvattensidan [Liter]354043
Solvärmeslinga uppe/nere [Liter]11/1615/1815/18
Varmhållningsförlust S1 [W]90119,6142,9
Varmhållningsförlust Qst enligt SS-EN 128971 [kWh/24h]2,162,873,43
Tankvolym1 [Liter]674,7825,7930,7
Modell1250150020002
Tillåtet drifttryck värmevatten-/tappvattensidan [bar]3 / 6
Solvärmeslinga [bar]16
Tillåten drifttemp. värmevatten-/tappvattensidan [°C]95/95
Solvärmeslinga [°C]110
Värmeöverförande yta tappvattenslinga [m²]6,66,66,6
Solvärmeslinga uppe/nere [m²]2,4/3,02,4/4,02,4/4,0
Effekttal tappvattenslinga [NL]3,13,83,9
Värmeslingas effekt tappvattenslinga [kW]757575
Värmevattenkapacitet tappvattenslinga dT = 20K [m³/h]6,356,646,64
Flödeskapacitet tappvattenslinga [l/h]161516151615
Solfångaryta [m²]8 / 1212 / 1612 / 16
Tomvikt [kg]278325394
Vattenvolym tappvattensidan [Liter]434343
Solvärmeslinga uppe/nere [Liter]16/1816/2416/24
Varmhållningsförlust S1 [W]148,3165178,3
Varmhållningsförlust Qst enligt SS-EN 128971 [kWh/24h]3,563,964,28
Tankvolym1 [Liter]1240,71402,71993
Rulla till toppen