Hygien-skikt­tank H2

Tankvolym 500–2 000 liter

Hygienisk varmvattenberedning med genomströmningsteknik. Du får en hygienisk varmvattenberedare och skikttank i en och samma produkt.

Fördelar för dig:

  • Överskottsvärmen sparas
  • Exakt temperaturskiktning för högt energiutbyte och låga driftkostnader
  • Bästa tänkbara isolering tack vare freonfri isolering runt om
  • Utökning med kommunicerande beredare om det är ont om plats
  • Kan kombineras med andra värmekällor
  • Varmvattenberedare och skikttank i en och samma produkt

Kommunicerande skikttankar

Frölings skikttankar är tillverkade med smarta mått och är därför lätta att frakta in i pannrummet. Om det är lågt i tak märks fördelarna med Fröling ännu tydligare.

I detta fall kan upp till fyra tankar med låg höjd och liten diameter kopplas samman till ”kommunicerande kärl”. Det här systemet har dessutom exakt temperaturskiktning i alla anslutna tankar. En ytterligare bonus är den enkla och snabba monteringen med bara 80 mm avstånd mellan tankarna. 

Som alternativ till att placera tankarna i rad finns även möjligheten att ställa skikttankarna i vinkel. I det här fallet använder har den centralt placerade skikttanken anslutningskopplingar som har flyttats 90 grader

Hämta broschyr

Tekniska data – Hygien-skikt­tank H2

Modell5007008501000
Modell5007008501000
Tillåtet drifttryck värmevattensidan [bar]3
Tillåtet drifttryck tappvattensidan [bar]6
Tillåten drifttemp. värmevattensidan [°C]95
Tillåten drifttemp. tappvattensidan [°C]95
Värmeöverförande yta tappvattenslinga [m²]5,65,666,6
Effekttal tappvattenslinga [NL]1,21,41,92,5
Värmeslingas effekt tappvattenslinga [kW]55556075
Värmevattenkapacitet tappvattenslinga dT = 20K [m³/h]3,53,545,95
Flödeskapacitet tappvattenslinga [l/h]850118012901520
Tomvikt [kg]109118138157
Vattenvolym tappvattensidan [Liter]35354043
Energiklass
Varmhållningsförlust S1 [W]70,483,8112,9136,7
Varmhållningsförlust Qst enligt SS-EN 128971 [kWh/24h]1,692,012,713,28
Tankvolym1 [Liter]474675826931
Modell12501500170020002
Tillåtet drifttryck värmevattensidan [bar ]3
Tillåtet drifttryck tappvattensidan [bar ]6
Tillåten drifttemp. värmevattensidan [°C ]95
Tillåten drifttemp. tappvattensidan [°C ]95
Värmeöverförande yta tappvattenslinga [m² ]6,66,66,66,6
Effekttal tappvattenslinga [NL ]33,843,8
Värmeslingas effekt tappvattenslinga [kW ]75757575
Värmevattenkapacitet tappvattenslinga dT = 20K [m³/h ]5,956,646,646,85
Flödeskapacitet tappvattenslinga [l/h ]1520161516151615
Tomvikt [kg ]201224263292
Vattenvolym tappvattensidan [Liter ]43434343
Energiklass
Varmhållningsförlust S1 [W ]142,1158,8178,3178,3
Varmhållningsförlust Qst enligt SS-EN 128971 [kWh/24h]3,413,814,284,28
Tankvolym1 [Liter ]1241140316971993
Rulla till toppen