Varmvattenberedare och ackumulatortankar

Skikttank

300–2 200 liter

Skikt­tankar för solvärme­system

700–2 200 liter

Hygien-skikt­tank H2

500–2 000 liter

Hygien-skikttank för solvärme­system H3

700–2 000 liter

Varm­vatten­beredare Unicell NT-S

200–500 liter

Modulskikttank FW och färskvattenmodul FWM

850–1 500 liter

Värme­pumps­beredare BWP – 300 PV

300 liter

Färskvatten­station FWS

40–100 l/min

Rulla till toppen